Glebotwórcza rola dżdżownic

Te pożyteczne bezkręgowce można ujrzeć zwłaszcza po deszczu. Dżdżownice, bo o nich mowa, swoją działalnością przyczyniają się do utrzymywania gleb w dobrej kondycji. Sprawdź, co zawdzięczamy tym niepozornym zwierzętom i stosowanie jakich praktyk w rolnictwie sprzyja zwiększaniu ich liczebności.

Na czym polega dobroczynne działanie dżdżownic?

Dżdżownice odgrywają kluczową rolę w ekosystemie glebowym, wpływając na zdrowie i jakość gleby oraz korzystając z niej jako swojego siedliska. Z jakimi korzyściami dla gleby wiąże się ich obecność?

● Te bezkręgowce, drążąc w ziemi tunele i kanały, przyczyniają się do poprawy napowietrzenia (aeracji) gleby.
● Te same struktury ułatwiają również przemieszczanie się wody w głąb gleby, ograniczając spływ powierzchniowy.
● Dżdżownice odżywiają się szczątkami roślin i materią organiczną w ziemi. Prowadzi to do powstawania humusu, który poprawia strukturę gleby i jej zdolność do przechowywania wody i składników odżywczych.
● Dzięki przemieszczaniu się tych pożytecznych stworzeń w obrębie gleby dochodzi do mieszania i równomiernego rozprowadzenia materii organicznej.

Warto zatem zadbać o to, by dżdżownice zasiedlały gleby uprawne, doprowadzając do poprawy ich jakości. Okazuje się, że ich liczebność może wzrosnąć dzięki uprawie bezorkowej.

Orka bezpłużna – zabieg przyjazny dżdżownicom.

Zaletą uprawy bezpłużnej jest niewątpliwie to, że ta metoda jest przyjazna dla dżdżownic.
Jak wynika z badań i obserwacji prowadzonych w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, istnieje duża zależność pomiędzy liczebnością tych bezkręgowców a sposobem uprawy gleby. Tam, gdzie stosowano orkę bezpłużną, odnotowano istotnie większą liczebność populacji dżdżownic, niż w przypadku stosowania tradycyjnej orki. Największą różnicę w liczebności dżdżownic odnotowano w wierzchnich warstwach gleby, jednak nawet na głębokości 60 cm było ich więcej w glebie uprawianej metodą bezorkową w stosunku do uprawianej tradycyjnie. Jest to niewątpliwie kolejny argument za tym, by wdrażać ten sposób przygotowania ziemi pod uprawę.